خروج زنان، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس،سیدکاظم دلخوش Archives - صفیر گیلان
مسیر قانونی را برای خروج زنان تسهیل شد/رد شایعات 12 بهمن 1401
از سوی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مطرح شد؛

مسیر قانونی را برای خروج زنان تسهیل شد/رد شایعات

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رد برخی ادعاها درباره یکی از مصوبات این کمیسیون گفت: براساس برداشت های غلطی که از مصوبه اخیر کمیسیون قضایی انجام شده، ادعاهای نادرست و تیترهای دروغین به این مصوبه درباره اذن گرفتن زنان برای خروج از کشور نسبت داده شده که نه تنها هیچ ارتباطی به مصوبه کمیسیون ندارد بلکه اساسا نقطه مقابل نظر اعضای کمیسیون است.