خزر ،ترانزیت کالا،مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان Archives - صفیر گیلان
فرهنگ روابط تجاری و بندری باید به سمت پر شدن کانتینر در دو طرف مبدا و مقصد باشد. 22 آذر 1402
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیلان:

فرهنگ روابط تجاری و بندری باید به سمت پر شدن کانتینر در دو طرف مبدا و مقصد باشد.

یونسی با اشاره به اهمیت کریدور شمال به جنوب و قرارگیری گیلان و آستراخان در این مسیر بیان کرد: کریدور شمال به جنوب بدون انجام بار کانتینر دو طرفه شکل نمی گیرد.