خطوط انتقال انرژی،برق منطقه‌ای گیلان ،رشت،اخبار گیلان ،بهمن داراب زاده Archives - صفیر گیلان
رویکرد جدید شرکت، افزایش ظرفیت خطوط انتقال انرژی می باشد 08 مهر 1402
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان

رویکرد جدید شرکت، افزایش ظرفیت خطوط انتقال انرژی می باشد

سیاست شرکت برق منطقه ای گیلان در بخش خطوط، افزایش ظرفیت خطوط انتقال انرژی موجود، بدون نیاز به احداث خطوط جدید می باشد.