خلاف ساخت،ساختمان،اسکلت،شهرداری رشت ،شورای شهر رشت Archives - صفیر گیلان
سامانه ۱۳۷ انعکاس دهنده مشکلات و دغدغه های شهروندان/ بالا رفتن اسکلت ساختمان خلاف ساز چند طبقه در مقابل چشمان پرسنل شهرداری پذیرفتنی نیست 01 شهریور 1402
رئیس شورای اسلامي شهر رشت،

سامانه ۱۳۷ انعکاس دهنده مشکلات و دغدغه های شهروندان/ بالا رفتن اسکلت ساختمان خلاف ساز چند طبقه در مقابل چشمان پرسنل شهرداری پذیرفتنی نیست

رئیس شورای اسلامی شهر رشت گفت: یقینا سامانه ۱۳۷ در انعکاس مشکلات و دغدغه های شهروندان محترم به مجموعه شهرداری بسیار تاثیرگذار است