خودرو،شرکت ایران خودرو ،علی اوسط اکبری مقدم،منطقه آزاد انزلی Archives - صفیر گیلان
بازدید مدیران شرکت ایران خودرو دیزل از ظرفیت های تجاری منطقه آزاد انزلی 25 اردیبهشت 1401
منطقه آزاد انزلی مبادی اصلی واردات قطعات مورد نیاز شرکت های خودروساز و قطعه ساز،

بازدید مدیران شرکت ایران خودرو دیزل از ظرفیت های تجاری منطقه آزاد انزلی

صفیر گیلان؛در جریان این نشست ها، هیأت بازرگانی و‌ تجاری شرکت ایران خودرو دیزل با مزایا و معافیت های موجود، بسته های تشویقی-حمایتی در حال اعمال از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی جهت تسهیل و کاهش هزینه های تمام شده واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی-صنعتی،دانش بنیان کشور آشنا شدند