خورشید،سایه،سرپرست منطقه آزاد انزلی،منطقه آزاد انزلی،زیر سایه خورشید،اکبر نیازی Archives - صفیر گیلان
خورشید که سایه ندارد 06 خرداد 1402
سر پرست منطقه آزاد انزلی؛

خورشید که سایه ندارد

نیازی خطاب به حاضران در جشن به نوشته روی بنر بزرگ اشاره و افزود؛ « زیر سایه خورشید »ولی خورشید که سایه ندارد و همه باید بدانیم که نور تابانش  همیشه درخشان است نه فقط  امروز و  روزها بلکه همیشه سایه خورشید بر سر مردم ایران بوده و همه از عنایت و لطفش برخوردار شده اند.