خیری، شرکت چوکا،سبد محصولات،اخبار گیلان، چوکا،تولید کاغذ لاینر Archives - صفیر گیلان
تولید کاغذ لاینر ۹۰ گرمی برای اولین بار در شرکت چوکا 19 دی 1401
خیری معاونت تولید شرکت چوکا خبر داد:

تولید کاغذ لاینر ۹۰ گرمی برای اولین بار در شرکت چوکا

با رویکرد افزایش بازدهی تولید و در راستای تکمیل نمودن سبد محصولات چوکا صورت پذیرفت؛تولید کاغذ لاینر ۹۰ گرمی برای اولین بار در شرکت چوکا