دادستان انزلی ، روغن ،منطقه آزاد تجاری بندر انزلی Archives - صفیر گیلان
دادستان انزلی از روند ترخیص ۲۲ هزار تن روغن خام تصفیه نشده در مخازن منطقه آزاد تجاری بندر انزلی خبر داد 16 اردیبهشت 1401
برای رسیدن به دست مصرف کننده!!!

دادستان انزلی از روند ترخیص ۲۲ هزار تن روغن خام تصفیه نشده در مخازن منطقه آزاد تجاری بندر انزلی خبر داد

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بندر انزلی از روند ترخیص روغن خام تصفیه نشده در مخازن منطقه آزاد تجاری بندر انزلی خبر داد.