دادستان رودبار،دادگستری گیلان،شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان،شرکت های دانش بنیان گیلان،شهرک صنعتی لوشان،مدیرعامل شهرک های صنعتی گیلان،مهدی محبوبی Archives - صفیر گیلان
شرکت های دانش بنیان به راه‌اندازی واحد های صنعتی راکد ورود می‌کنند 05 تیر 1401
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان:

شرکت های دانش بنیان به راه‌اندازی واحد های صنعتی راکد ورود می‌کنند

بازدید مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان، رئیس دادگستری، دادستان و تنی چند از قضات شهرستان رودبار از شهرک صنعتی لوشان