دادستان صومعه سرا ،هادی بشری، دادستان شهرستان صومعه سرا،راهروهای شلوغ دادگستری، تعهدات ادارت،تالاب‌سیاه درویشان، تالاب‌،متهم اصلی،مزارع کشاورزی Archives - صفیر گیلان
توسعه بیش از حد مزارع کشاورزی متهم اصلی نابودی تالاب‌ شهرستان/راهروهای شلوغ دادگستری صومعه سرا ناشی از عدم انجام تعهدات ادارت است 05 تیر 1401
دادستان صومعه سرا در نشست خبری؛

توسعه بیش از حد مزارع کشاورزی متهم اصلی نابودی تالاب‌ شهرستان/راهروهای شلوغ دادگستری صومعه سرا ناشی از عدم انجام تعهدات ادارت است

صفیر گیلان؛ دادستان صومعه سرا از دست دادن تالاب را در منطقه سیاه درویشان بزرگترین آسیب برای شهرستان و استان خواند و گفت: ما نباید تالاب را بخاطر کشاورزی از دست بدهیم زیرا برخی مزارع کشاورزی تامین آبشان از جای دیگر است.