دادستان فومن، سازه فلزی پروژه گاز رسانی،شهر ماکلوان،پلیس تخصصی، شهر ماکلوان Archives - صفیر گیلان
فروریختن سازه فلزی پروژه گازرسانی در شهر ماکلوان در دستور کار پلیس تخصصی  قرار گیرد 21 بهمن 1401
ادستان عمومی و انقلاب شهرستان فومن تاکید کرد؛

فروریختن سازه فلزی پروژه گازرسانی در شهر ماکلوان در دستور کار پلیس تخصصی قرار گیرد

دادستان فومن گفت:مسببین احتمالی در اسرع وقت و به قید فوریت برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.