دادگستری گیلان، خمام،جنگل ، هیرکانی ،کهن ترین، جنگل ها، سرمایه ملی Archives - صفیر گیلان
بازدید رئیس کل دادگستری گیلان از چندین تصرف غیر مجاز در شهرستان خمام 24 مرداد 1401
جنگل های هیرکانی از کهن ترین جنگل های جهان و سرمایه ملی است!

بازدید رئیس کل دادگستری گیلان از چندین تصرف غیر مجاز در شهرستان خمام

رئیس کل دادگستری استان گیلان به همراه تعدادی از مسئولان قضایی و اجرایی از چندین تصرف غیر مجاز در شهرستان خمام بازدید نمودند.