داروخانه،نظارت،مواد مخدر،استان گیلان،مریم شاهرخی،علوم پزشکی گیلان Archives - صفیر گیلان
نظارت ویژه بر داروخانه های استان گیلان در ایام نوروز 06 فروردین 1401
مدیر اداره نظارت بر دارو و مواد مخدر معاونت غذا و دارو استان،

نظارت ویژه بر داروخانه های استان گیلان در ایام نوروز

صفیر گیلان؛نظارت ویژه بر داروخانه های استان گیلان در تعطیلات نوروزی از سوی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گیلان انجام پذیرفت.