دانشگاه آزاد گیلان،هاجر تحریری نیک صفت،فساد ،پشت صحنه ،گردشگری Archives - صفیر گیلان
نهادینه کردن بی ارزشی و فساد پشت صحنه گردشگری در جامعه 21 اردیبهشت 1402
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد گیلان:

نهادینه کردن بی ارزشی و فساد پشت صحنه گردشگری در جامعه

نیک صفت با تاکید بر جهت دهی اهداف سفر و گردشگری به سمت ایرانی – اسلامی، اضافه کرد: عده‌ای در پشت صحنه گردشگری در فکر نهادینه کردن بی ارزشی و فساد در جامعه هستند که باید جلوی این ضدارزش ها و بی فرهنگی‌ها در صنعت گردشگری گرفته شود.