دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، سیامک ریماز،اهدای عضو Archives - صفیر گیلان
کلیه های کوچک «آراد خدادوست» فومنی به بیمار جانی دوباره داد 20 اردیبهشت 1402

کلیه های کوچک «آراد خدادوست» فومنی به بیمار جانی دوباره داد

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اهدای عضو کودک چهار و نیم ساله فومنی به دو نفر حیات دوباره بخشید.