دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،  محمد تقی آشوبی  ، فرزند آوری   استان گیلان Archives - صفیر گیلان
وضعیت جمعیت شهرستان‌های غربی بهتر از شرقی است 28 خرداد 1402
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

وضعیت جمعیت شهرستان‌های غربی بهتر از شرقی است

دامی نکرده اند.