دانشگاه علوم پزشکی،مدیر کل سازمان تامین اجتماعی کشور،درمان Archives - صفیر گیلان
دیدار معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه به همراه نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با مدیر کل سازمان تامین اجتماعی کشور 22 اسفند 1402
به منظور پیگیری مطالبات دانشگاه صورت گرفت

دیدار معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه به همراه نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با مدیر کل سازمان تامین اجتماعی کشور

دکتر مصطفی گل شکن_ معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه جبارکوچکی نژاد_ نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با مدیرکل سازمان تامین اجتماعی کشور ، دیدار کرد و گفت وگو کرد.