دانشگاه علوم پزشکی گیلان،بیمارستان فیروزگر تهران،تصادف،دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،اهدای عضو، سیامک ریماز،مرگ مغزی Archives - صفیر گیلان
اعضای بانوی« زهرا »رودباری به چند نفر جان دوباره بخشید 11 تیر 1402
دکتر ریماز گفت:

اعضای بانوی« زهرا »رودباری به چند نفر جان دوباره بخشید

مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: اهدای اعضای بانوی رودباری به چند نفر حیات دوباره بخشید.