دانشگاه علوم پزشکی گیلان،حسن محمدیاری،بیمارستان،بیمارستان شهید نورانی تالش،نماینده مردم تالش Archives - صفیر گیلان
بازدید هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان شهید نورانی تالش 22 مرداد 1401
به همراه نماینده مردم تالش صورت گرفت؛

بازدید هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان از بیمارستان شهید نورانی تالش

صفیر گیلان؛هیئت رییسه دانشگاه علوم پزشکی گیلان به همراه نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال از بخش های بیمارستان شهید نورانی تالش بازدید کردند.