دانشگاه علوم پزشکی گیلان،دکتر سالاری، پیری جمعیت گیلان، جمعیت، نرخ باروری، ازدواج Archives - صفیر گیلان
پیری جمعیت گیلان در سایه وضعیت بحرانی پایین بودن نرخ باروری و ازدواج 26 اردیبهشت 1401
رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان:

پیری جمعیت گیلان در سایه وضعیت بحرانی پایین بودن نرخ باروری و ازدواج

صفیر گیلان؛رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به وضعیت بحرانی گیلان در پایین بودن نرخ باروری و ازدواج اظهار داشت: این دانشگاه با جدیت تحقق جوانی جمعیت را پیگیری خواهد کرد.