دانشگاه علوم پزشکی گیلان،دکتر نقی پور،دانشگاه تیپ دو Archives - صفیر گیلان
موفقیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در کسب رتبه چهارم دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو 25 مهر 1400
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

موفقیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در کسب رتبه چهارم دانشگاه های علوم پزشکی تیپ دو

صفیر گیلان،معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان از موفقیت این دانشگاه در کسب رتبه چهارم دانشگاههای علوم پزشکی تیپ دو و کسب رتبه سیزدهم دانشگاههای علوم پزشکی کشور در ارزشیابی جامع تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال۱۳۹۹ خبر داد.