دانشگاه علوم پزشکی گیلان،رتینوپاتی،معاینه چشم،نوزادان نارس Archives - صفیر گیلان
برگزاری اولین جلسه کارگروه رتینوپاتی جهت بررسی فرایند معاینه چشم نوزادان نارس 03 دی 1401
در دانشگاه علوم پزشکی گیلان،

برگزاری اولین جلسه کارگروه رتینوپاتی جهت بررسی فرایند معاینه چشم نوزادان نارس

صفیر گیلان،اولین جلسه بررسی مسائل و مشکلات رتینوپاتی نوزادان نارس در دفتر معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.