دانشگاه علوم پزشکی گیلان،محمدتقی آشوبی،طرح‌های محرومیت‌زدایی،محرومیت‌زداییحوزه بهداشت، Archives - صفیر گیلان
بررسی طرح‌های محرومیت‌زدایی حوزه بهداشت 26 دی 1401
آشوبی در نشست شورای فنی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

بررسی طرح‌های محرومیت‌زدایی حوزه بهداشت

نشست شورای فنی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با بررسی چندین طرح عمرانی و فنی در رشت و دیگر شهرستان‌های استان برگزار شد.