دانشگاه علوم پزشکی گیلان،پورسینا رشت،کرونا،ویروس کرونا،دکتر سیروس امیرعلوی،پورسینا رشت،مشاور، Archives - صفیر گیلان
سرپرست مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت منصوب شد 13 اردیبهشت 1399

سرپرست مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانیصفیر گیلان، طی حکمی از سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سیروس امیرعلوی سرپرست مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت شد. طی حکمی از سویپورسینا رشت رییس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر سیروس امیرعلوی به عنوان سرپرست مرکز آموزشی درمانی پورسینا رشت منصوب شد. پیش از این، دکتر دهنادی مقدم، این […]