دانشگاه علوم پزشکی گیلان،کارشناسی ارشد مامایی،علوم پزشکی،دانشگاه Archives - صفیر گیلان
تلاش دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای ایجاد رشته‌های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد مامایی 19 اردیبهشت 1403
دکتر محمدتقی آشوبی خبر داد

تلاش دانشگاه علوم پزشکی گیلان برای ایجاد رشته‌های دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد مامایی

نشست هماهنگی راه اندازی رشته دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد مامایی در دانشگاه علوم پزشکی گیلان با رویکرد رفع موانع و الزامات ایجاد این رشته‌ها در دانشگاه، برگزار شد.