دانشگاه علوم پزشکی گیلان،کرونا،فردین مهرابیان،سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، Archives - صفیر گیلان
۵ شهرستان گیلان در وضعیت زرد قرار دارند 12 آذر 1401
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

۵ شهرستان گیلان در وضعیت زرد قرار دارند

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه هم اکنون پنج شهرستان استان در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند، گفت: در شبانه روز گذشته هفت بیمار جدید پذیرش شده اند.