دانشگاه علوم پزشکی گیلان، جدول جوانی جمعیت ،محمدتقی آشوبی،جمعیت گیلان، استاندار گیلان Archives - صفیر گیلان
دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال گذشته در انتهای جدول عملکردی جوانی جمعیت قرار داشت 22 تیر 1402
در نشست مشترک رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اعضای هیئت امناء؛

دانشگاه علوم پزشکی گیلان در سال گذشته در انتهای جدول عملکردی جوانی جمعیت قرار داشت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نشست مشترک با اعضای هیئت امناء دانشگاه، بخشی از اقدامات بهداشتی، درمانی، آموزشی و همچنین زیرساختی نظام سلامت را تشریح و نیازمندی‌های این حوزه‌ها را نیز تبیین کرد.