دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دکتر حیدرعلی بالو،تأمین دارو، دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، توزیع دارو Archives - صفیر گیلان
زنجیره تأمین دارو، مهم و نیازمند همیاری همه‌جانبه است/ استقبال علوم پزشکی گیلان از راهکار های کمک‌کننده به صنعت دارو 15 دی 1401
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان در نشست باز توزیع دارو:

زنجیره تأمین دارو، مهم و نیازمند همیاری همه‌جانبه است/ استقبال علوم پزشکی گیلان از راهکار های کمک‌کننده به صنعت دارو

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، زنجیره تأمین دارو را مهم و نیازمند همیاری همه‌جانبه عنوان کرد و گفت: علوم پزشکی گیلان از راهکار های کمک‌کننده به صنعت دارو و به نفع مردم، حمایت و استقبال می‌کند.