دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مشارکت مدافعان سلامت،سپاه استان گیلان،واکسن نورا،مدافعان سلامت Archives - صفیر گیلان
آغاز گام جدید مشارکت مدافعان سلامت و امنیت گیلان در واکسیناسیون کرونا 15 شهریور 1401
با تزریق «واکسن نورا» صورت گرفت؛

آغاز گام جدید مشارکت مدافعان سلامت و امنیت گیلان در واکسیناسیون کرونا

گام جدید همکاری مدافعان سلامت و امنیت گیلان در واکسیناسیون کرونا با تزریق واکسن «نورا» به فرمانده سپاه قدس گیلان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان آغاز شد.