دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،معاونت،کمیسیون پزشکی Archives - صفیر گیلان
سرپرست کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد 16 دی 1402
طی ابلاغی ،

سرپرست کمیسیون پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد

طی ابلاغی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان، سرپرست کمیسیون پزشکی دانشگاه منصوب شد.