دانشگاه فرهنگیان گیلان- دانشگاه فرهنگیان-فرماندار رشت- آموزش و پرورش شهرستان رشت Archives - صفیر گیلان
زیرساخت های دانشگاه فرهنگیان گیلان، نیازمند بهبود و ارتقا است 11 دی 1399

زیرساخت های دانشگاه فرهنگیان گیلان، نیازمند بهبود و ارتقا است

فرماندار رشت بر لزوم بهبود و ارتقای زیرساخت های دانشگاه فرهنگیان گیلان تاکید کرد.