دانشگاه گیلان،فرید نجفی ،محمد دوستار، وزارت علوم Archives - صفیر گیلان
فرید نجفی عزل و محمد دوستار سرپرست دانشگاه گیلان شد 28 فروردین 1403
با حکم وزیر علوم؛

فرید نجفی عزل و محمد دوستار سرپرست دانشگاه گیلان شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی؛ دکتر محمد دوستار را به سمت سرپرست دانشگاه گیلان منصوب کرد