دانش آموز ،جمال نیکویی،شرکت گاز،جشنواره مصرف ایمن و بهینه گاز Archives - صفیر گیلان
هزار دانش آموز در جشنواره مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی شرکت کرده اند 20 آذر 1401
مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان خبر داد؛

هزار دانش آموز در جشنواره مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی شرکت کرده اند

جشنواره فرهنگی-آموزشی مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی شرکت گاز استان گیلان از هشتم آذرماه آغاز شده و تاکنون بیش از یک هزار اثر به این جشنواره ارسال شده است.