دانش آموزان گیلانی،پویش ملی به رنگ مدرسه، مدرسه،مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان، Archives - صفیر گیلان
دانش آموزان گیلانی برگزیده پویش ملی به رنگ مدرسه تجلیل شدند 27 فروردین 1401
با حضور مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان گیلان،

دانش آموزان گیلانی برگزیده پویش ملی به رنگ مدرسه تجلیل شدند

صفیر گیلان،۱۵ دانش آموزان گیلانی که نقاشی آن‌ها در پویش ملی به رنگ مدرسه برتر شناخته شد، با حضور مدیرکل مورد تجلیل قرار گرفتند.