درآمدزایی،مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان،رضا ثقتی،فرهنگ و هنر،فیروز فاضلی،کارگروه اقتصاد فرهنگ ،دولت آیت الله رئیسی،در باز Archives - صفیر گیلان
با تشکیل کارگروه اقتصاد فرهنگ ،درهای درآمدزایی را به سوی اصحاب فرهنگ و هنر باز خواهیم کرد 17 آذر 1400
مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان:

با تشکیل کارگروه اقتصاد فرهنگ ،درهای درآمدزایی را به سوی اصحاب فرهنگ و هنر باز خواهیم کرد

صفیر گیلان، رونق اقتصادی فرهنگ را یک ضرورت برشمرد و از تشکیل کارگروه اقتصاد فرهنگ خبر داد و گفت: فرهنگ و هنر باید به سمتی گام بردارد که درآمدزا باشد.