درختان چنار،رشت، اداره ثبت، صدمه زدن،رئیس شورا،روستاها،مشکلات ،نامه ، برق،مسجد ساز،صنعتی، گاردریل، اقتصاد،آب شرب Archives - صفیر گیلان
وقتی گاردریل واجرای بدآن باعث صدمه زدن به اقتصاد منطقه و محروم ماندن روستا میشود/نداشتن آب شرب بهداشتی و ضعف برق از مشکلات مشهود روستای سند پایین 03 بهمن 1396

وقتی گاردریل واجرای بدآن باعث صدمه زدن به اقتصاد منطقه و محروم ماندن روستا میشود/نداشتن آب شرب بهداشتی و ضعف برق از مشکلات مشهود روستای سند پایین

    صفیرگیلان؛زلیخاصفری/در مسیر رشت به فومن تونلی زیبا و وصف‌نشدنی با درختان چنار اطراف آن  که هر رهگذری را به تحسین وامی‌دارد وجود دارد. درختان چنار سر به فلک کشیده‌ای که در فصول مختلف رخت‌های سفید، زرد و سبز بر تن می‌کنند و با شاخ و برگ‌های مهربان خود جاده را در آغوش می‌گیرند […]