درخشش خبرنگار ،خبرنگار،بسیج رسانه،صفیر گیلان،بهائیت،،،۲۰۳۰،تحریریه‌ای به وسعت ایران،زلیخا صفری Archives - صفیر گیلان
درخشش خبرنگار صفیر گیلان در طرح «تحریریه‌ای به وسعت ایران» 23 شهریور 1401
درسطح ملی،

درخشش خبرنگار صفیر گیلان در طرح «تحریریه‌ای به وسعت ایران»

سردبیر صفیر گیلان ضمن تبریک به شما بانوی فرهیخته، امیدوار است که همچنان خستگی ناپذیر فعالیت خود را ادامه دهید.