درخشش گیلان،علوم پزشکی،جشنواره تحقیقات و فناوری Archives - صفیر گیلان
درخشش گیلان در بیست‌و‌هفتمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی کشور 25 بهمن 1400
با حضور دکتر مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور،

درخشش گیلان در بیست‌و‌هفتمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی کشور

صفیر گیلان؛دانشگاه علوم پزشکی گیلان در بیست و هفتمین جشنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی در بین مراکز رشد سراسر کشور برگزیده و مورد تجلیل معاونین رئیس‌جمهور و وزرای بهداشت و علوم قرار گرفت.