درمان ناباروری، ناباروری،تعرفه Archives - صفیر گیلان
درمان ناباروری در بخش IVF مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) 18 اسفند 1401
بر اساس تعرفه دولتی،

درمان ناباروری در بخش IVF مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س)

بخش IVF مرکز آموزشی و درمانی الزهرا (س) رشت، یکی از مراکز فوق تخصصی فعال در استان گیلان برای زوجین نابارور می‌باشد.