دریافت پروانه،رئیس بسیج جامعه پزشکی گیلان،بیمارستان شهید املاکی لنگرود Archives - صفیر گیلان
دریافت پروانه بهره برداری استفاده حداکثری از ظرفیتهای این بیمارستان را میسر میکند 21 آذر 1402
رئیس بسیج جامعه پزشکی گیلان در بازدید از بیمارستان شهید املاکی لنگرود:

دریافت پروانه بهره برداری استفاده حداکثری از ظرفیتهای این بیمارستان را میسر میکند

صفیر گیلان؛دکتر سیدعلی صدر رئیس بسیج جامعه پزشکی گیلان با حضور در بیمارستان شهید املاکی لنگرود با دکتر حسین ابراهیمی مدیر درمان تامین اجتماعی استان، رئیس و مدیر این بیمارستان دیدار و پیرامون ارائه خدمات درمانی به مردم گفتگو نمود.