در گیلان،سخترانی،افت فشار،همایش شهرداریها و دهیاریها،شهردار ،شهرداری که در سخترانی فشارش افتاد،سخترانی،شهردار افتاد Archives - صفیر گیلان
شهرداری که در سخنرانی فشارش افتاد 18 تیر 1401
در یکی از مراسمات روز شهرداری‌ها و دهیاری در گیلان،

شهرداری که در سخنرانی فشارش افتاد

صفیر گیلان؛وی توسط عوامل اورژانس  در سریعترین زمان به حالت عادی ّبرگشت