دستگاه قضایی،رئیس کل دادگستری گیلان،،شهرداری رشت، بیت‌ المال ، حقوق شهروندان Archives - صفیر گیلان
اهتمام دستگاه قضایی و شهرداری رشت برای صیانت از بیت‌ المال و حقوق شهروندان 10 خرداد 1401
در راستای تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز ؛

اهتمام دستگاه قضایی و شهرداری رشت برای صیانت از بیت‌ المال و حقوق شهروندان

صفیر گیلان؛با توجه به اهتمام جدی دستگاه قضایی و شهرداری رشت در راستای حفظ بیت‌ المال و صیانت از حقوق عامه شهروندان تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز از منطقه یک شهر رشت آغاز شد و روند آن به زودی در دیگر مناطق سطح شهر در دستور کار قرار می‌گیرد.