دستگاه قضایی،متصرفین، بیت المال،حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی Archives - صفیر گیلان
برخورد قانونی دستگاه قضایی با متصرفین بیت المال 28 تیر 1401
در گیلان،

برخورد قانونی دستگاه قضایی با متصرفین بیت المال

 رئیس کل دادگستری استان گیلان به همراه تعدادی از مدیران ارشد قضایی و اجرایی از برخی تصرفات صورت گرفته در ساحل بخش خشکبیجار و اراضی زراعی آن بازدید کرد.