دستگاه قضا ، ترک فعل،حادثه،آتش سوزی، امامزاده ابراهیم Archives - صفیر گیلان
برخورد دستگاه قضا با ترک فعل انجام شده در حادثه امامزاده ابراهیم 17 اردیبهشت 1403
رییس کل دادگستری گیلان خبر داد؛

برخورد دستگاه قضا با ترک فعل انجام شده در حادثه امامزاده ابراهیم

رییس کل دادگستری گیلان از برخورد دستگاه قضا با ترک فعل انجام شده در حادثه امامزاده ابراهیم(ع) شفت خبر داد.