دستگاه کمک تنفسی،کپسول اکسیژن،ارتش،بیمارستان فومن،نماینده،نماینده مردم فومن و شفت،خلیل بهروزی فر Archives - صفیر گیلان
دسنگاههای کمک تنفسی و کپسول اکسیژن به بیمارستان امام حسن مجتبی فومن رسید 25 مرداد 1400
با پیگیری بهروزی فر نماینده مردم فومن و شفت ور مجلس،

دسنگاههای کمک تنفسی و کپسول اکسیژن به بیمارستان امام حسن مجتبی فومن رسید

با اعتبار ۳۸۰ میلیون تومان تعدادی دستگاه کمک تنفسی و کپسول اکسیژن و تخت بیمارستانی به مرکز درمانی امام حسن مجتبی فومن رسید.