دشت بزرگ،سیاهلکده،شرکت برق منطقه ای گیلان،پست Archives - صفیر گیلان
پیشرفت فیزیکی ۷۴ درصدی پروژه توسعه فیدرهای پست ۲۳۰ کیلوولت سیاهکلده 16 دی 1402
مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیلان خبر داد:

پیشرفت فیزیکی ۷۴ درصدی پروژه توسعه فیدرهای پست ۲۳۰ کیلوولت سیاهکلده

با هدف افزایش ضریب اطمینان شبکه و آمادگی جهت تغذیه پست های جدید الاحداث، فاز اول و دوم پروژه توسعه پست ۲۳۰/۶۳/۲۰ کیلوولت سیاهکلده با پیشرفت فیزیکی مطلوبی در حال اجراست.