دشمن،افسران جنگ نرم،مهدی پارسا،بسیج رسانه گیلان،رسانه Archives - صفیر گیلان
نقش افسران جنگ نرم در مقابله با جنگ شناختی 06 مهر 1401
رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان

نقش افسران جنگ نرم در مقابله با جنگ شناختی

به گفته رئیس سازمان بسیج رسانه استان گیلان کار دشمن، دشمنی است و دشمن هیچگاه از توطئه علیه جمهوری اسلامی دست بر نمی‌دارد اما نقش افسران جنگ نرم در این جنگ شناختی و ادراکی می‌تواند قدرت نرم جمهوری اسلامی را به رخ دنیا بکشاند.