دفترچه های درمانی-اداره کل تامین اجتماعی گیلان-تامین اجتماعی-کارت- Archives - صفیر گیلان
با توقف صدور دفترچه های درمانی تامین اجتماعی ، هیچ کارت جدیدی جایگزین آن نمی شود 11 اسفند 1399
بازنشستگان فریب سودجویان را نخورند

با توقف صدور دفترچه های درمانی تامین اجتماعی ، هیچ کارت جدیدی جایگزین آن نمی شود

صدور دفاتر درمانی سازمان تامین اجتماعی در شعب و کارگزاری های این سازمان از اول اسفند متوقف شده است و هیچ دفترچه و یا کارت جدیدی جایگزین دفاتر درمانی فعلی نمی شود.