دفترچه های درمانی-نسخه الکترونیک،-مصطفی سالاری-تامین اجتماعی -صدور دفترچه های درمانی کاغذی-پرونده الکترونیک سلامت Archives - صفیر گیلان
صدور دفترچه های درمانی کاغذی در تامین اجتماعی از اول اسفند متوقف میگردد 09 بهمن 1399

صدور دفترچه های درمانی کاغذی در تامین اجتماعی از اول اسفند متوقف میگردد

از اول اسفند در شعب و کارگزاری‌های تامین اجتماعی سراسر کشور دفترچه درمانی کاغذی جدیدی صادر نخواهد شد ولی دفترچه های در اختیار مخاطبان همچنان معتبر و قابل استفاده است .