دندانپزشکی،پلمب،درمانگاه عمومی Archives - صفیر گیلان
پلمب بخش دندانپزشکی یک درمانگاه عمومی در شهرستان رشت 30 خرداد 1401
دکتر حیدر علی بالو خبر داد

پلمب بخش دندانپزشکی یک درمانگاه عمومی در شهرستان رشت

صفیر گیلان_معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از پلمب بخش دندانپزشکی یک درمانگاه عمومی در شهرستان رشت به علت بکار گیری دندانپزشکان فاقد پروانه خبر داد